Manylion y penderfyniad

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf, 2019 fel rhai cywir.

Dyddiad cyhoeddi: 16/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 16/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 16/09/2019 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: