Manylion y penderfyniad

Annual Performance Report (Improvement Plan) 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd argymell y dylid cyhoeddi’r fersiwn derfynol o Adroddiad Perfformiad 2018/19 erbyn y dyddiad statudol ar ddiwedd mis Hydref, a bod Swyddogion yn cwblhau hyn mewn ymgynghoriad â’r Deilydd Portffolio fel y gellir cyflwyno’r Adroddiad i’r Cyngor llawn ar 7 Hydref, 2019.

Dyddiad cyhoeddi: 16/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 16/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 16/09/2019 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: