Manylion y penderfyniad

North Anglesey Economic Regeneration Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

           Cymeradwyo a chefnogi Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn.

           Dirprwyo’r awdurdod i’r Cyfarwyddwr Lle a Llesiant Cymunedol a’r Deilydd Portffolio i

 

·        Ddiweddaru’r Cynllun yn unol â hynny

·        Gwneud ceisiadau am gyllid, derbyn cynigion cyllid, a dyfarnu cyllid ar gyfer prosiectau fydd yn cefnogi’r gwaith o gyflawni’r cynllun, yn amodol ar gytundeb gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau).

 

           Adrodd ar gynnydd i’r Pwyllgor Gwaith a’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio yn flynyddol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 16/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 16/09/2019 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: