Manylion y penderfyniad

Federalisation of Ysgol Goronwy Owen and Ysgol Moelfre

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd awdurdodi Swyddogion i symud ymlaen gyda’r broses ffederaleiddio rhwng Ysgol Goronwy Owen ac Ysgol Moelfre.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 16/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 16/09/2019 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: