Manylion y penderfyniad

Ymweliad Safleoedd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd fel rhai cywir gofnodion yr Ymweliadau safle a gynhaliwyd ar 18 Medi, 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 21/10/2013

Dyddiad y penderfyniad: 02/10/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/10/2013 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: