Manylion y penderfyniad

Applications that will be Deferred

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

6.1  30C713 - Codi un twrbin wynt 10KW gydag uchder hwb hyd at uchafswm o 15.5m, diamedr rotor hyd at uchafswm o 7.5m a uchder blaen unionsyth vertigol hyd at uchafswm o 19.25m ar dir ger Bryn mair, Llanbedrgoch

 

Penderfynwyd ymweld â’r safle yn unol ag argymhelliad y Swyddog.

 

6.2 34C553A – Cais amlienllol am ddatblygiad preswyl yn cynnwys cyflesuter gofal ychwanegol, priffyrdd a seilwaith cysylltiol yn Ty’n Coed, Llangefni.

 

Penderfynwyd gohirio ystyried y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog ac am y rhesymau a roddwyd.

 

6.3  39C285D – Cais llawn ar gyfer codi 17 o dai ar dir yn Lon Gamfa, Porthaethwy

 

Penderfynwyd ailymweld â’r safle yn unol ag argymhelliad y Swyddog.

 

6.4  44C294B – Cais llawn i godi dau twrbin gwynt 20kw gyda uchder hwb hyd at 20.5m, diamedr rotor hyd at 13.1m ac uchder blaen unionsyth fertigol hyd at uchafswm o 27.1m ar dir yn Plas Newydd, Rhosybol.

Penderfynwyd ymweld â’r safle yn unol ag argymhelliad y Swyddog.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/10/2013

Dyddiad y penderfyniad: 02/10/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/10/2013 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: