Manylion y penderfyniad

Development Proposals Submitted by Councillors and Officers

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

 

11.1  16C119B – Cais llawn ar gyfer codi adeilad ar gyfer darparu gweithdy a swyddfa yn Pen yr Orsedd, Engedi

 

Penderfynwyd caniatáu’r cais yn groes i argymhelliad y swyddog ar y sail ei fod yn diogelu ac yn cadw gwaith yn yr ardal ac ym Môn.

 

Yn unol â gofynion y Cyfansoddiad, bydd y cais yn cael ei ohirio yn awtomatig i’r cyfarfod nesaf er mwyn caniatáu i swyddogion ymateb i’r rhesymau a roddwyd dros wrthod y cais.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/10/2013

Dyddiad y penderfyniad: 02/10/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/10/2013 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: