Manylion y penderfyniad

Materion Eraill

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

13.1  42C231 – Cais llawn i godi 13 annedd newydd ynghyd â creu mynedfa newydd ar dir yn The Sidings, Pentraeth

Penderfynwyd caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau oedd yn yr adroddiad ysgrifenedig.

13.2  47LPA969B/CC – Rhybudd o fwriad i ddymchwel cyn annedd (Bryn Eglwys) yn Llwyn yr Arth, Llanbabo

Penderfynwyd nodi’r wybodaeth.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/10/2013

Dyddiad y penderfyniad: 02/10/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/10/2013 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: