Manylion y penderfyniad

Annual Report of the Statutory Director of Social Services

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau bod y Pwyllgor Gwaith yn fodlon fod Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19 yn

 

           Cyfleu sefyllfa gyfredol y Cyngor o ran y modd mae’n darparu ei Wasanaethau Cymdeithasol.

           Adlewyrchu’n gywir ei flaenoriaethau gwella ar gyfer y Gwasanaethau Oedolion a Phlant a Theuluoedd am y flwyddyn i ddod.

           Adlewyrchu atebolrwydd a chyfrifoldeb y Cyngor mewn perthynas â’i Wasanaethau Cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 15/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 15/07/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 15/07/2019 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: