Manylion y penderfyniad

Applications Arising

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

7.1 FPL/2019/ - Cais llawn ar gyfer addasu adeilad allanol yn saith fflat ynghyd â chreu mynedfa newydd i gerbydau yn Capel Carmel, Lôn Capel, Amlwch.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig yn amodol ar gytundeb A106 mewn perthynas â Tai Fforddiadwy.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 02/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 02/10/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: