Manylion y penderfyniad

Departure Applications

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

10.1  FPL/2019/201 - Cais llawn ar gyfer codi annedd ar dir ger Tegfan, Llanynghenedl.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

10.2 VAR/2019/49 - Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (11)(Cynllun Draenio) o ganiatâd cynllunio rhif 46C168A/FR (Codi annedd) a’r cais dilynol ar gyfer materion a gadwyd yn ôl cyfeirnod 46C168D/DA fel bod dŵr budr o'r annedd yn cael ei ollwng i waith trin carthffosiaeth ar y safle yn hytrach nag i’r system garthffosiaeth gyhoeddus ar dir ger Trearddur House, Bae Trearddur.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag

argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd

wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig

ac i ddiwygio Amod 8 y dylid cyflwyno

cynllun cynnal a chadw a’i gymeradwyo. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 02/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 02/10/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: