Manylion y penderfyniad

Anglesey Further Education Trust Annual Report and Accounts 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol a’r Cyfrifon ar gyfer Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Ynys Môn am 2018/19 fel y’u cyflwynwyd o dan Atodiad A i’r adroddiad.

Dyddiad cyhoeddi: 28/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 28/10/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: