Manylion y penderfyniad

Joint Local Development Plan Annual Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn yr Adroddiad Monitro Blynyddol ar y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd o Awst, 2017 hyd at Mawrth, 2019 a’r casgliadau ynddo ac awdurdodi’r Prif Swyddog Cynllunio i wneud unrhyw newidiadau/diwygiadau a/neu gywiriadau golygyddol terfynol cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref, 2019.

 

Dyddiad cyhoeddi: 28/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 28/10/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: