Manylion y penderfyniad

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 2 Hydref, 2019 fel rhai cywir.

Dyddiad cyhoeddi: 06/11/2019

Dyddiad y penderfyniad: 06/11/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: