Manylion y penderfyniad

Corporate Scorecard - Quarter 2, 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd 

 

           Derbyn y Cerdyn Sgorio am Chwarter 2 2019/20 gan nodi’r meysydd  y mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i’r dyfodol fel y’u crynhoir yn yr adroddiad, a

           Chefnogi’r mesurau lliniaru fel y’u hamlinellir yn yr adroddiad.

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2019

Dyddiad y penderfyniad: 25/11/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: