Manylion y penderfyniad

HRA Budget Monitoring - Quarter 2, 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r canlynol -

 

           Y sefyllfa a nodir o ran perfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer Chwarter 2 2019/20.

           Yr alldro rhagdybiedig ar gyfer 2019/20.

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2019

Dyddiad y penderfyniad: 25/11/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: