Manylion y penderfyniad

Applications Arising

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

7.1 DEM/2019/2 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Bryn Glas Close, Caergybi.

 

Nodwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl.

 

7.2 DEM/2019/3 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Bryn Glas Close, Caergybi.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.3  DEM/2019/4 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel garejys (tri bloc ar wahân) yn Ffordd Corn Hir a Pennant, Llangefni

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.4 DEM/2019/5 Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Ffordd Lligwy, Moelfre.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.5 DEM/2019/6 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Craig Y Don, Amlwch.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.6 DEM/2019/7 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Hampton Way, Llanfaes.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.7 DEM/2019/8 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy ym Maes Llwyn, Amlwch

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.8 DEM/2019/9 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Maes Hyfryd, Llangefni.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.9 DEM/2019/10 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn New Street, Biwmares.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.10 DEM/2019/11 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Pencraig, Llangefni.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.11 DEM/2019/12 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Tan yr Efail, Caergybi.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.12 DEM/2019/13 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Thomas Close, Biwmares.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.13 DEM/2019/15 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Maes yr Haf, Caergybi.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.14 DEM/2019/16 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Pencraig Mansion, Llangefni.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.15 FPL/2019/249 - Cais llawn ar gyfer dymchwel yr hen tafarn, codi 14 o anheddau gyda 2 ohonynt yn rhai fforddiadwy, altro’r mynedfeydd presennol, creu ffordd fynediad fewnol, llefydd parcio cysylltiedig, gosod tanc LPG ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled yn Y Bedol, Tyn Rhos, Penysarn.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a’r adroddiad yn amodol ar amodau a nodwyd ac amod ychwanegol mewn perthynas â draenio a hefyd yn destun i gytundeb Adran 106 o ran tai fforddiadwy a chyfraniad ariannol llecyn agored.

Dyddiad cyhoeddi: 08/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 08/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/01/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: