Manylion y penderfyniad

Ceisiadau Economaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

8.1 DIS/2019/114 - Cais i ryddhau amodau (06) (Gwaith archeolegol) (08) (Manylion goleuadau) (10) (Manylion traenio) o ganiatâd cynllunio 34LPA1034/CC/ECON ar dir yn Stad Diwydiannol Bryn Cefn, Llangefni.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar dderbyn caniatâd fod y manylion draenio yn dderbyniol.

 

8.2 DRM/2019/11 - RM/2019/11 - Cais am faterion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi 7 uned busnes ynghyd a creu mynedfa i gerbydau a ddatblygiadau cysylltiedig ar dir yn Ystâd Ddiwydiannol Bryn Cefni, Llangefni.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi’u cynnwys yn hynny.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 08/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/01/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: