Manylion y penderfyniad

Materion Eraill

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

13.1 42C188E/ENF - Cais ôl-weithredol ar gyfer codi uned llety gwyliau newydd yn 4 Tai Hirion, Rhoscefnhir.

 

Penderfynwyd cadarnhau y bydd amodau’r Cytundeb Adran 106 yn golygu’r uned wyliau sydd wedi’i lleoli yn 4 Tai Hirion a’r Gwely a Brecwast a’r busnes cynhyrchu caws yn Rhyd y Delyn.  

Dyddiad cyhoeddi: 08/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 08/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/01/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: