Manylion y penderfyniad

Departure Applications

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

10.1  VAR/2019/84 – Cais o dan Adran 73a i ddiwygio amod (02) (Dim gwaith i’w wneud adeg tymor nythu), amod (03) (Dim datblygiad tan bod mesurau lliniaru wedi cael eu cyflwyno a’u cymeradwyo), amod (04) (Dim datblygiad tan bod datganiad dull wedi wedi cael ei gyflwyno) ac amod (07) (Dim datblygiad tan bod cofnod ffotograffig wedi cael ei gyflwyno) o ganiatâd Cynllunio 21C169 yn Rhos Bothan, Llanddaniel

 

PENERFYNWYD caniatíau cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

10.2  VAR/2019/87 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (12) (Cynlluniau a gymeradwyd) o caniatâd Cynllunio rhif 35C237D/VAR (Codi amod) er mwyn diwygior dyluniad yn Isfryn, Glanrafon

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig ac y dylid cynnwys amod ychwanegol sy’n gwahardd gweithrediad y caniatâd blaenorol a mabwysiadu opsiwn sgrinio.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 05/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 05/02/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: