Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau fel rhai cywir, gofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol

 

·      17 Chwefror, 2020

·      2 Mawrth, 2020

Dyddiad cyhoeddi: 23/03/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/03/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/03/2020 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: