Manylion y penderfyniad

The Executive's Forward Work Programme

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Rhaglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi’i diweddaru am y cyfnod Ebrill i Dachwedd, 2020 fel y’i chyflwynwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 23/03/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/03/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/03/2020 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: