Manylion y penderfyniad

Scorecard Monitoring - Quarter 3 2019/20

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r meysydd mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i’r dyfodol a derbyn y mesurau lliniaru sy’n cael eu hamlinellu yn yr adrdoddiad.

Dyddiad cyhoeddi: 23/03/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/03/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/03/2020 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: