Manylion y penderfyniad

Public Speaking Protocol for Scrutiny

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd argymell i’r Cyngor Llawn bod y Protocol Siarad Cyhoeddus mewn Pwyllgorau Sgriwtini ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad yn cael ei fabwysiadu a’i fod yn cael ei gynnwys yng Nghyfansoddiad y Cyngor.

Dyddiad cyhoeddi: 23/03/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/03/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/03/2020 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: