Manylion y penderfyniad

Datganiad o Ddiddordeb

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Dim wedi ei dderbyn.

Dyddiad cyhoeddi: 20/05/2020

Dyddiad y penderfyniad: 20/05/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/05/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion