Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 4 Mawrth, 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

Dyddiad cyhoeddi: 20/05/2020

Dyddiad y penderfyniad: 20/05/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/05/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: