Manylion y penderfyniad

Ymweliadau Safle

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ni chynhaliwyd yr un ymweliad.

Dyddiad cyhoeddi: 01/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 01/07/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion