Manylion y penderfyniad

Applications that will be Deferred

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

6.1       FPL/2019/223 – Cais llawn i newid defnydd a wneir o dir amaethyddol er mwyn sefydlu  safle gwersylla tymhorol i bebyll ar dir ger Pen-Wal Bach, Pen Lôn, Niwbwrch.

 

Penderfynwyd gohirio ystyried y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a nodwyd.

 

6.2       19C1231 – Cais amlinellol ar gyfer codi 32 o anheddau marchnad agored a 4 annedd fforddiadwy, adeiladu mynediad newydd i gerbydau a cherddwyr, darparu man chwarae a mannau agored ynghyd â manylion llawn mynediad a gosodiad ar dir ger Stad Cae Rhos, Ffordd Porthdafarch, Caergybi.

 

Penderfynwyd gohirio ystyried y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a nodwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 01/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 01/07/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: