Manylion y penderfyniad

Gweddill y Ceisiadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

12.1    HHP/2020/37 – Cais llawn i godi garej breifat yn Y Bwthyn, Llanddaniel

 

Penderfynwyd gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rheswm a nodwyd yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.2    FPL/2020/71 – Cais llawn am estyniad sy'n cynnwys lifft yn Ysgol Gyfun Llangefni, Ffordd Cildwrn, Llangefni

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog a chyda’r  amodau cynllunio a restrir ynddo.

 

12.3    FPL/2020/70 – Cais llawn am estyniad sy'n cynnwys lifft platfform yn Ysgol Llanfawr, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog a chyda’r  amodau cynllunio a restrir ynddo ynghyd ag amod ychwanegol mewn perthynas â draenio dŵr

Dyddiad cyhoeddi: 01/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 01/07/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: