Manylion y penderfyniad

Materion Eraill

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

13.1    LBC/2020/1 – Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer mynediad newydd, signal niwl newydd a phaneli solar newydd yng Ngoleudy Trwyn Du, Penmon.

 

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad a'i gynnwys er gwybodaeth

Dyddiad cyhoeddi: 01/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 01/07/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: