Manylion y penderfyniad

Siarad Cyhoeddus

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cafodd sylwadau eu hanfon mewn perthynas â cheisiadau 12.3 a 12.6 ac fe’i darllenwyd yn y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion. 

Dyddiad cyhoeddi: 07/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 07/10/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion