Manylion y penderfyniad

Applications Arising

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

7.1  FPL/2020/150 – Cais llawn ar gyfer codi 9 ty ynghyd â datblygiadau cysylltiedig ar dir yn        Lôn Newydd, Llangefni

 

       Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu

       cynnwys yn yr adroddiad.

 

7.2  FPL/2019/217 – Cais llawn ar gyfer codi 17 o anheddau fforddiadwy, adeiladu dwy fynedfa newydd ar gyfer cerbydau a 3 mynedfa amaethyddol newydd, gosod gorsaf bwmpio ynghyd â gwaith tirlunio meddal a

       chaled ar dir ger Stâd Craig y Don a Cherry Tree Close, Benllech

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan yr ystyriwyd fod y cais yn tynnu’n groes i bolisiau cynllunio AMG 6 a TAI 16. 

 

       Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi

       adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a

       roddwyd am ganiatáu’r cais.

Dyddiad cyhoeddi: 10/02/2021

Dyddiad y penderfyniad: 10/02/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: