Manylion y penderfyniad

Development Proposals Submitted by Councillors and Officers

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

11.1  MAQ/2020/29 – Mân newidiadau i gynllun

         sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan

         caniatád cynllunio FPL/2020/73 er mwyn

         diwygio dyluniad ynghyd a tynnu amod (08)

         (draenio mewn perthynas â phriffyrdd)

          yn Parciau,Llanddaniel

 

          Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol

          ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn

          amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi

          eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

11.2  VAR/2020/74 – Cais o dan Adran 73 i

         ddiwygio amod (06) o ganiatâd cynllunio rhif

         45C83E (newid defnydd y

         gweithdy presennol i dri annedd) er mwyn

         ychwanegu 2 porth yn Tre Wen, Pen Lôn,

         Niwbwrch.

 

         Penderfynwyd cymeradwyo’r cais ac i roi’r

         grym i Swyddogion weithredu unwaith y     

         byddai’r cyfnod o ymgynghori statudol wedi

         dod i ben.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10/02/2021

Dyddiad y penderfyniad: 10/02/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: