Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfodydd baenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 18 Ionawr, 2021 a’r 25 Ionawr, 2021 fel rhai cywir.

Dyddiad cyhoeddi: 15/02/2021

Dyddiad y penderfyniad: 15/02/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 15/02/2021 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: