Manylion y penderfyniad

Housing Rent HRA and Housing Service Charges 2021/22

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r canlynol

 

·        Y cynnydd rhent yn unol â rhent targed Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar gasglu dros 51 wythnos.

·        Cynnydd o 0.45% + £2.00 yr wythnos yn yr holl renti sydd islaw’r bandiau rhent targed cyfredol er mwyn parhau i weithio tuag at gwrdd â’r rhent targed.

·        Cynnydd o 0.45% yn yr holl renti sydd ar darged neu’n uwch.

·        Cynnydd o 13c yr wythnos ar gyfer rhenti pob garej.

·        Y taliadau gwasanaeth fel y nodwyd yn adran 3.3 o’r adroddiad i’w codi ar bob tenant sy’n derbyn y gwasanaethau perthnasol.

·        Pennu Ffioedd Rhent Canolraddol ar 80% o gostau rhent y farchnad agored neu hyd y Lwfans Tai Lleol.

Dyddiad cyhoeddi: 15/02/2021

Dyddiad y penderfyniad: 15/02/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 15/02/2021 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: