Manylion y penderfyniad

Rhaglen

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Dyddiad cyhoeddi: 26/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 26/03/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 26/03/2021 - Cyd-Bwyllgor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru