Manylion y penderfyniad

Children and Families' Services Quarterly Progress Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

                       Cadarnhau bod y Pwyllgor Gwaith yn fodlon â chyflymder y cynnydd a’r gwelliannau sydd wedi eu gwneud hyd yma yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

                       Gofyn i’r Panel Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol adolygu amlder yr adroddiadau cynnydd, ac yn y dyfodol a ddylai’r adroddiadau hynny ymwneud â’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn eu cyfanrwydd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 16/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 16/09/2019 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: