Cyfarfod

Election of Chair/Vice-Chair - Cancelled, Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 19eg Mai, 2020

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Proposed venue: Council Chamber, Council Offices, Llangefni

Cyswllt: Mairwen Hughes