Cyfarfod

Cyfarfod wedi ei ail-raglennu i 5 Awst, 2020, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 29ain Gorffennaf, 2020 1.00 o'r gloch

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Proposed venue: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt: Ann Holmes / Mairwen Hughes 

Cyfryngau