Rhaglen

Cyfarfod Arbennig wedi'i GANSLO, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Iau, 26ain Mawrth, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhnyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Dirprwyo i'r Prif Swyddog Cynllunio Hawliau'r Pwyllgor i Wneud Penderfyniadau Dros Gyfnod Pla COVID-19 pdf eicon PDF 105 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro.

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: