Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Dydd Mawrth, 20fed Ebrill, 2021 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 318 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 9 Chwefror, 2021.

3.

Diweddariad ar Strategaeth a Blaenoriaethau Archwilio Mewnol 2020/21 pdf eicon PDF 407 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

4.

Materion a Risgiau Archwilio Mewnol sydd Angen Sylw pdf eicon PDF 396 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

5.

Strategaeth Archwilio Mewnol Ddrafft 2021/22 pdf eicon PDF 381 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

6.

Archwilio Allanol: Cynllun Archwilio Drafft 2021 - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 361 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.

7.

Newidiadau Cyfansoddiadol sy'n Effeithio'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 138 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

8.

Adroddiad Caffael Llesiant yng Nghymru pdf eicon PDF 484 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad.

9.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 184 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.