Rhaglen

Arbennig (Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oedd modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Cyngor Sir Ynys Môn
Dydd Mawrth, 27ain Hydref, 2020 10.30 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu'r Prif Weithredwr

3.

Datganiad o'r Cyfrifon 2019/20 ac Adroddiad ISA 260 pdf eicon PDF 351 KB

  Cyflwyno Datganiad o’r Cyfrifon 2019/20, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 13 Hydref 2020.

 

  Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol ar y Datganiadau Ariannol (Adroddiad ISA 260), fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 13 Hydref 2020.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adolygiad Rheoli Trysorlys Blynyddol ar gyfer 2019/20 pdf eicon PDF 330 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 28 Medi 2020.

5.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2019/20 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn (AD a Thrawsnewid), fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 26 Hydref 2020.

6.

Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr ar Effeithiolrwydd y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 2019/20 pdf eicon PDF 8 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 28 Medi 2020.