Rhaglen

Cyfarfod Blynyddol, Cyngor Sir Ynys Môn
Dydd Mawrth, 8fed Medi, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cadeirydd ac Is-gadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 189 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cyhoeddiadau

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Cyfarfodydd y Cyngor Sir ar gyfer 2020/21

Cymeradwyo’r rhaglen isod o gyfarfodydd y Cyngor Sir ar gyfer y flwyddyn i ddod :-

 

·           29 Hydref, 2020 (Arbennig)                     -            10.30 o’r gloch yb

·           8 Rhagfyr, 2020                                         -               2.00 o’r gloch yp

·           23 Chwefror, 2021                                  -               2.00 o’r gloch yp

·           Mai (Cyfarfod Blynyddol)                        -             dyddiad i’w gadarnhau

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Dirprwyaeth gan yr Arweinydd/Aelodaeth y Pwyllgor Gwaith

Yn unol â Pharagraff 4.1.1.2 y Cyfansoddiad, yr Arweinydd i roi gwybod enwau’r Cynghorwyr a ddewiswyd i fod yn Aelodau’r Pwyllgor Gwaith, gan gynnwys eu Portffolio.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Penderfyniadau Gweithredol rhwng mis Mai2019 a Gorffennaf 2020 pdf eicon PDF 479 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd am 2020/21

Ethol Cadeirydd yn unol â Pharagraff 3.4.12.3 y Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cadarnhau'r Cynllun Dirprwyo

Bydd y Cadeirydd yn cadarnhau’r rhan honno o'r Cynllun Dirprwyo y mae’r Cyfansoddiad yn nodi mai mater i'r Cyngor ydyw i’w chytuno (fel y nodir ym Mharagraff 3.2 o'r Cyfansoddiad).

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cydbwysedd Gwleidyddol pdf eicon PDF 202 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cyrff Allanol pdf eicon PDF 554 KB

Cyflwyno addroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cadarnhau Pwyllgorau

Bydd y Cadeirydd yn cadarnhau ailbenodi'r strwythur Pwyllgorau canlynol fel y cyfeirir ato yn Adran 3.4 o Gyfansoddiad y Cyngor, ynghyd â'r canlynol:-

 

  Panel Tâl a Graddfeydd (Is-Bwyllgor o'r Cyngor)

  Panel Penodi i’r Pwyllgor Safonau

  Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

  Is-Bwyllgor Indemniadau

 

Dogfennau ychwanegol: