Rhaglen

Pwyllgor Grantiau Cyffredinol
Dydd Mercher, 10fed Gorffennaf, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddrodeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 73 KB

Cyflwyno cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 11 Gorffennaf, 2018.

(Cofnodion wedi cael eu cadarnhau gan yr Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn yn ei gyfarfod a gafwyd ar 18 Medi, 2018).

3.

Grantiau Blynyddol 2019/20 pdf eicon PDF 162 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Trysorydd.