Rhaglen

Panel Caniatad Arbennig, Pwyllgor Safonau
Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

To receive any declaration of interest from a Member or Officer regarding any item of business.

2.

Cais am Ganiatâd Arbennig pdf eicon PDF 5 MB

Ystyried cais am ganaitâd arbennig.