Rhaglen

Arbennig, Pwyllgor Safonau
Dydd Iau, 6ed Chwefror, 2020 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cadeirydd ar gyfer y Cyfarfod

Ethol Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod yma.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 340 KB

Cadarnhau cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Medi 2019, gan gynnwys unrhyw faterion yn codi.

 

[Yr aelodau all bleidleisio ar yr eitem yma ydi’r aelodau oedd yn bresennol yn y cyfarfod ar 17 Medi 2019, sef John R Jones, Iorwerth Roberts, Keith Roberts a Dafydd Rhys Thomas.

 

Ni all aelodau newydd y Pwyllgor Safonau bleidleisio ar yr eitem yma.]

3.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem of fusnes.

4.

Ethol Cadeirydd pdf eicon PDF 1 MB

Ethol Cadeirydd ar gyfer Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn.

5.

Ethol Is-gadeirydd pdf eicon PDF 1 MB

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn.

[I ddilyn, ar ddiwedd y cyfarfod hwn, bydd sesiwn anffurfiol ar hyfforddiant y Côd Ymddygiad ar gyfer yr aelodau annibynnol newydd.  Mae croeso i aelodau eraill y Pwyllgor aros ymlaen ar gyfer yr hyfforddiant hefyd.]