Rhaglen

Panel Caniatad Arbennig, Pwyllgor Safonau
Dydd Mercher, 29ain Gorffennaf, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

2.

Ceisiadau am Ganiatâd Arbennig pdf eicon PDF 6 MB

Ystyried ceisiadau am Ganiatâd Arbennig.