Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Mercher, 11eg Medi, 2019 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 251 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf, 2019.

3.

Monitro Perfformiad:Cerdyn Sgorio Corfforaethol Chwarter1 2019/20 pdf eicon PDF 873 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid.

4.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol (Cynllun Gwella) 2018/19 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid.

5.

Monitro Cynnydd: Gwelliannau'r Gwasanaethau Plant - Chwarter 1 2019/20 pdf eicon PDF 603 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

 

6.

Monitro Cynnydd: Panel Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol - Chwarter 1 2019/20 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad cynnydd y Panel Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol.

7.

Polisi Gosod Cyffredin a Chysylltiad Lleol pdf eicon PDF 4 MB

Cyflwyno adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Tai.

8.

Blaen Rhaglen Waith pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.