Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Llun, 9fed Mawrth, 2020 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Protocol Siarad Cyhoeddus - Pwyllgorau Sgriwtini pdf eicon PDF 822 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro.

3.

Monitro Perfformiad : Cerdyn Sgorio Corfforaethol Ch3 2019/20 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) A Thrawsnewid.

4.

Monitro Cynnydd: Cynllun Datblygu'r Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 765 KB

Cyflwyno adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol.

5.

Blaen Rhaglen Waith pdf eicon PDF 969 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.