Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Iau, 21ain Tachwedd, 2019 9.30 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datgan Diddordeb

Tderbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 343 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 11 Medi, 2019.

 

3.

Monitro Perfformiad:Cerdyn Sgorio Corfforaethol Chwarter 2 2019/20 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid.

 

4.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 978 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.